ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

14001 iso 2

ISO 14001:2015

Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης

iso 13485 1

ISO 13485:2016

Quality Management System For Medical Devices

9001

ISO 9001:2015

Quality Management System

45001

ISO 45001:2018

Wholesale Trade in Hospital Equipment

8ΔΓ.Π.ΟΙΚ1348.2004

ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004

Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Σχέδιο χωρίς τίτλο 5

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΑΕ

Αρχές και Πρακτικές της Axis Medical για την Ποιότητα και το Περιβάλλον

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Πολιτική για την καταπολέμηση των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας