Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Καθώς διεκπεραιώνουμε όλα τα στάδια της μελέτης και της υλοποίησης, η ομάδα μας οργανώνει και διαχειρίζεται εξολοκλήρου το έργο, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την οικονομική αποδοτικότητα του έργου.

Ιωάννης Ιωαννίδης

CEO
Dipl. Mechanical Engineer / Technical University of Darmstadt

Δημήτριος Καψάλης

Design Department Manager
Dipl. Architect Engineer / Aristotle University of Thessaloniki

Παναγιώτης Κατσικαρίδης

Construction Department Manager
Dipl. Civil Engineer / Aristotle University of Thessaloniki / MSc in Transport at Imperial College of London

Δάφνη Μάρκου

Financial Department Manager
Higher School of Business Administration, Frankfurt, Specialization in Economic Organization of Companies

Νικόλαος Καντερές

Project Manager
Dipl. Engineer of Urban Planning and Regional Development / University of Thessaly

Σταύρος Κεμεντσετσίδης

Project Manager
Dipl. Civil Engineer / University of Thessaly

Στάθης Αποκατανίδης

Medical Gases Dpt

Μαρία Πανέλα

Operations