ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον όπου ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι πολύ ευαίσθητος και οι απαιτήσεις ακριβείας μεγαλύτερες, απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού αντιστατικού δαπέδου (κάτω από 106Ω).

Σε δωμάτια νοσοκομείων, χειρουργεία, κλπ. όπου η ηλεκτρική εκκένωση πρέπει να πληροί πιο αυστηρά κριτήρια, απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού αντιστατικού & αγώγιμου δαπέδου (κάτω από 104Ω).

Χαρακτηριστικά