Διακίνηση και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Διακίνηση και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο EN ISO 13485: 2016, το οποίο προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την κατασκευή και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων τους και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.