ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Λεπτομέρειες

Η Axis Medical μπορεί να παρέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος ιατρικών αερίων, με μονάδες/στόμια εκροής ιατρικών αερίων.

Τα στόμια εκροής εγκαθίστανται στα τερματικά σημεία παροχής ενός συστήματος σωληνώσεων για ιατρικά αέρια. Χρησιμοποιούνται από το ιατρικό προσωπικό για την παροχή διαφόρων ιατρικών αερίων. Τα στόμια εκροής δύο μερών αποτελούνται από τη βάση και το φινίρισμα.