ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Σχεδιασμός και Μελέτη

Στην Axis Medical, εστιάζουμε ιδιαίτερα στο στάδιο της μελέτης, όπου προσδιορίζουμε τους σκοπούς του έργου, τον αρχικό προϋπολογισμό και, κυρίως, τις προσδοκίες του πελάτη. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προχωράμε με την καλύτερη δυνατή μέθοδο προκειμένου να επιτύχουμε  τον στόχο του έργου.

Η έμπειρη ομάδα μας διαχείρισης έργου μπορεί να διαχειριστεί κάθε εκτίμηση έργου και να συντάξει μια οικονομική και τεχνική αναφορά με ασφάλεια και μεγάλη ακρίβεια.

Εξάλλου, η ομάδα σχεδιασμού μας που αποτελείται από αρχιτέκτονες και σχεδιαστές εσωτερικών χώρων αναλαμβάνει τον σχεδιασμό του έργου σε αρχιτεκτονικό επίπεδο, ενδεικτικά συντάσσοντας πλήρη αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια εγκατάστασης και κατασκευής. Επίσης, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό νέων μερών κτιρίων με προτάσεις λειτουργικής τοποθέτησης, κατόψεις και σχέδια λειτουργικότητας σύμφωνα με διεθνή ή/και τοπικά πρότυπα σχεδιασμού.

Κατασκευή έργου

Παρέχουμε ετοιμοπαράδοτες λύσεις για την εκτέλεση κατασκευής οποιουδήποτε έργου στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι τομείς δραστηριοποίησής μας είναι, μεταξύ άλλων: χειρουργεία, μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες ανάνηψης, μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εργαστήρια, αίθουσες ακτινολογικού, χώροι ελεγχόμενων συνθηκών υγιεινής, και κλινικές ημερήσιας νοσηλείας.

Αναλαμβάνουμε επίσης το σχεδιασμό, την κατασκευή και την πιστοποίηση κατά EU GMP, καθαρών χώρων σε εγκαταστάσεις παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβής.

Κάθε έργο ολοκληρώνεται εγκαίρως, εντός προϋπολογισμού και στο αναμενόμενο επίπεδο ποιότητας, καθώς κατανοούμε τη σημασία που έχουν τα έργα μας σε κάθε κοινωνία και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.