ψηφιακη αιθουσα χειρουργειου

Λεπτομέρειες

Ο Πίνακας Ελέγχου Χειρουργείου είναι η κεντρική συσκευή που παρέχει όλα τα απαραίτητα σήματα ελέγχου, προειδοποιήσεις κινδύνου και πληροφορίες που απαιτούνται σε ένα χειρουργείο. Η Ψηφιακή Αίθουσα Χειρουργείου επιτρέπει στο ιατρικό προσωπικό να έχει μία οικεία πηγή πληροφοριών και παρέχει εύκολη πρόσβαση στο τεχνικό προσωπικό για επιθεώρηση και συντήρηση πολλών διαφορετικών υποσυστημάτων, χωρίς να διαταράσσεται η ακεραιότητα των τοιχωμάτων κατά των μολύνσεων.