ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ

Λεπτομέρειες

Τα συστήματα νηματικής ροής λειτουργούν με κάθετη, απαλλαγμένη από αναταράξεις ροή εκτοπίσματος και πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του χώρου εργασίας.

Η Axis Medical μπορεί να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει τον βασικό μηχανικό εξοπλισμό που αποτελείται από μονάδες και συστήματα, τα οποία κατασκευάζονται στην ΕΕ, τα προϊόντα των οποίων εμπορεύεται η εταιρεία, ή από οποιονδήποτε άλλο τοπικό ή αλλοδαπό προμηθευτή για την ορθή κατασκευή κάθε έργου.

Επίσης, προμηθεύουμε και δευτερεύοντα εξοπλισμό και υλικά και παρέχουμε υπηρεσίες πλήρους κατασκευής.