Axis Medical Construction

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Κατασκευή Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, Πυλαία Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αφαίρεση εσωτερικών χωρισμάτων, εσωτερικών κλιμακοστασίων πέραν του κεντρικού. Καθαίρεση όλων των υπόλοιπων κατασκευών και υλικών εντός των χώρων των νέων χειρουργείων και απομάκρυνση τους σύμφωνα με τις οδηγίες των τεχνικών προδιαγραφών

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Κατασκευή τοιχοποιίας μονής όψης (επένδυση) ή χωρισμάτων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. Τοποθέτηση μεμβράνης αμμοβολής στις εσωτερικές επιφάνειες των υαλοπινάκων.

Οι χώροι χειρουργικών αιθουσών, καθαρού διαδρόμου και χώρων ανάνηψης έχουν επενδυθεί με αντιμικροβιακή επένδυση PVC (MWALL)

ΟΡΟΦΕΣ

Σύστημα ψευδοροφής τύπου CLIP IN κατάλληλο για στεγανούς καθαρούς χώρους , πλάκες 600Χ600χιλ μεταλλικές ηλεκτροστατικά βαμμένες και με λάστιχο στεγάνωσης .

Το σύστημα οροφής είναι στεγανό και επισκέψιμο σε όλη την έκτασή του, ενώ η εγκατάσταση του εξοπλισμού που θα αναρτηθεί από την οροφή μπορεί να εγκατασταθεί διαμέσω του συστήματος.

ΔΑΠΕΔΑ

ΔΑΠΕΔΑ

Στους καθαρούς χώρους έχει τοποθετηθεί πλαστικός τάπητας σε ρολό, πάχους 2 mm τύπου Granit. Πριν την εφαρμογή έχει γίνει μέτρηση της υγρασίας στο υπόστρωμα, ώστε να διασφαλιστεί  ότι δεν υπερβαίνει το 4%. Στην περίμετρο των χώρων διαμορφώνεται σοβατεπί υγειονομικού τύπου, με αναδίπλωση 10 cm.

Στις αίθουσες των χειρουργείων έχει τοποθετηθεί αγώγιμος πλαστικός τάπητας σε ρολό, πάχους 2mm. Περιλαμβάνεται και ο οπλισμός του δαπέδου από λωρίδες χαλκού, σε μορφή και διάταξη σύμφωνα με την Η/Μ μελέτη και σύμφωνα με τους κανονισμούς για την αγωγιμότητα. Στην περίμετρο των χώρων διαμορφώνεται σοβατεπί υγειονομικού τύπου, με αναδίπλωση 10 cm.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Οι εσωτερικές θύρες αποτελούνται από μεταλλική κάσα ηλεκτροστατικά βαμμένη, λάστιχα στεγάνωσης, θυρόφυλλο με τελείωμα φορμάικα HPL αμφίπλευρα και πυρήνα διάτρητης μοριοσανίδας, πόμολα, χερούλια κλειδαριές ασφαλείας.

Στα χειρουργεία έχουν εγκατασταθεί αυτόματες θύρες ερμητικού κλεισίματος συρρόμενες, με τελείωμα HPL και παράθυρο θέασης – συμφωνα με τις προδιαγραφες. Η θύρες έχουν τελείωμα φορμάικας, μηχανισμό κύλισης με εγκοπές και λάστιχα κατάλληλα για ερμητικό κλείσιμο. Διαθέτουν ανοξείδωτο πόμολο χειροκίνητου ανοίγματος, χειριστήριο προγραμμάτων και μπουτόν αγκώνα στις δύο πλευρές.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Το σύνολο των χώρων πλην αυτών έχουν επενδυθεί από αντιμικροβιακά υλικά, έχουν χρωματιστεί με πλαστικό χρώμα υποαλεργικό κατάλληλο για χώρους κλινικών και νοσοκομείων

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Κατασκευή ανελκυστήρα τεσσάρων (4) στάσεων που καλύπτει την κάθετη επικοινωνία εντός της ΜΗΝ, διαστάσεων κατάλληλων για τη μετακίνηση φορείου, βάσει και των προδιαγραφών για κατασκευή μονάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρικοί Πίνακες, Oργανα πινάκων χαμηλής τάσης, Oργανα πινάκων χαμηλής τάσης, Υλικά διέλευσης & διακλάδωσης καλωδιώσεων, Διακόπτες – ρευματοδότες, Aυτόνομο φωτιστικό σώμα σήμανσης εξόδων διαφυγής, Μονάδα αυτόνομης ηλεκτροδότησης φωτιστικού LED.

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων συμβατά με το σύστημα στεγάνωσης και ανάρτησης. Τα φωτιστικά σώματα των χειρουργικών αιθουσών είναι στεγανότητας iP65 τεχνολογίας LED 52W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εγκατάσταση Τηλεφώνων – Data, Εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης – Περιφερειακή μονάδα, Μεγαφωνική Εγκατάσταση, Εγκατάσταση ηλεκτρικών ρολογιών, Καλωδιώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Δίκτυα αεραγωγών, Μηχανισμοί Ρύθμισης Παροχής Αέρα, Στόμια αέρα, Μηχανήματα και Συσκευές, Σύστημα ελέγχου Κ.Κ.Μ.

Εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών στους χώρους επεμβάσεων, αυτονομίες όπου αυτές οριστούν από τη μελέτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.

 

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Σωληνώσεις, Εξαρτήματα δικτύου σωληνώσεων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περιλαμβάνει φορητά πυροσβεστικά μέσα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Κέντρα αερίων οξυγόνου και ιατρικού αέρα, Λήψεις ιατρικών αερίων, Διακόπτης ιατρικών αερίωv, Χαλκoσωλήvες δικτύωv ιατρικών αερίωv, Τοπικό σύστημα φωτεινοηχητικής σήμανσης.

Κατασκευή των καθαρών χώρων:

Συγκεκριμένα για την κατασκευή των άσηπτων χώρων έχουν τηρηθεί όλοι οι προβλεπόμενοι κανονισμοί που διέπουν την κατασκευή αυτών των χώρων και σχετίζονται με νοσοκομειακούς χώρους και συγκεκριμένα:

Απόφαση εγκρίσεως ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-04-2010 , προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κύριων τμημάτων νοσοκομείων
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Κλιματισμός (Θερμοκρασία και σχετική υγρασία, αερισμός, ΚΚΜ και αυτοματισμός – έλεγχος λειτουργίας, ορθή φίλτρανση με απόλυτα φίλτρα, αποφυγή επιμολύνσεων κλπ)

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (σήματα ενδείξεων ασφαλείας, ισοδυναμικές γειώσεις, μετασχηματιστές απομόνωσης, ηλεκτρικές αντιστάσεις δαπέδων, πίνακες και χρήση ΔΕΗ/ΗΖ/UPS κλπ)

Ιατρικά αέρια (κονσόλες/ λήψεις, διανομή, σταθμός ελέγχου σύμφωνα με ISO 7396, ΔΥ8/Β/οικ.115301/26-08-2009

Ο κλιματισμός εξασφαλίζει συνθήκες ασηψίας όπως αυτές περιγράφονται στο ISO 14644 – 1 ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να ελεγχθούν βάσει του ISO 14644 – 3.

Φωτογραφίες

Μοιραστείτε το:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email